dr. Gintaras Šapoka

Asocijuotas ekspertas

dr. Gintaras Šapoka

KONTAKTAI

+37068691273
gintaras.sapoka@aliantlaw.lt
A. Vivulskio g. 7, Vilnius

DARBO KALBOS

 • Lietuvių Lietuvių
 • Anglų Anglų
 • Vokiečių Vokiečių
 • Rusų Rusų

PROFESINĖ PATIRTIS

 • Advokatų kontora Šapoka ir partneriai, Advokatas (2015-2016)
 • Advokatų kontora DT LEGAL Džiolana Tarvainytė ir partneriai, Advokatas (2016-2020)
 • Advokatų kontora ALIANT Tarvainytė Vilys Bitinas, Advokatas (2020 – 2021)
 • Advokatų kontora ALIANT, asocijuotas ekspertas

NARYSTĖS

 • Lietuvos advokatūros narys (2015-2021)
 • „SOS Children Lithuania“ valdybos narys (nuo 2017 m.)
 • Rotary klubo narys (Anykščiai, Lietuva)

KITA PROFESINĖ VEIKLA

 • Mykolo Romerio universitetas, Asistentas, docentas (1998 – dabar)
 • Kauno technologijos universitetas, socialinių mokslų fakultetas, Asistentas (2001)
 • Lietuvos teisės institutas, privatinės teisės skyrius, tyrėjas (1997-2001)
 • Lietuvos Mokslo Tarybos ekspertas nuo 2010m.
 • Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos Patariamojo komiteto narys 2016-2017m.

IŠSILAVINIMAS IR PROFESINIS TOBULINIMASIS

 • Teisės magistro laipsnis, Vilniaus universitetas (1998)
 • Socialinių mokslų daktaro laipsnis, Mykolo Romerio universitetas (2006)

PUBLIKACIJOS

 • Šapoka Gintaras.The statehood and constitutional tradition of Lithuania. Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект» (до 1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого) / Асоціація випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Харків : ФОП Бровін, 2019. p. 58-60.
 • Miliauskaitė Kristina, Šapoka Gintaras. Lithuania’s Soviet occupation and the position of Lithuanian lawyers: legal aspects of the evaluation. // International journal of arts and commerce. South Shields : Center for Enhancing Knowledge. ISSN 1929-7106. 2013, vol. 2, no. 6, p. 11-19.
 • Miliauskaitė Kristina, Šapoka Gintaras. Soviet criminal law in Lithuania: the introduction of Soviet criminal laws. // International journal of arts and commerce. South Shields : Center for Enhancing Knowledge. ISSN 1929-7106. 2012, vol. 1, no. 6, p. 143-150.
 • Sovietinės Lietuvos baudžiamosios teisės vertinimas lietuvių teisininkų išeivių darbuose. // Jurisprudencija. Mokslo darbai.-V.,2011. Nr. 18 (2) ISSN 1392-6195 p.455-466.
 • G.Šapoka.Klaipėdos krašto seimelis kaip krašto autonomijos įstatymų leidybos institucija./Parlamentas ir valstybinės valdžios institucijų sąranga. Liber Amicorum Česlovui Juršėnui. Kolektyv. monografija -Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. 2008.
 • Miliauskaitė Kristina, Šapoka Gintaras. Pilietinė visuomenė kaip teisinės valstybės egzistavimo garantas: Lietuvos patirtis 1918-1940.// Jurisprudencija. Mokslo darbai.-V.,2009. Nr.1(115).  ISSN 1392-6195 p. 183-198.

MOKSLINIAI LEIDINIAI:

 • Teisės raida: retrospektyva ir perspektyva. Liber Amicorum Mindaugui Maksimaičiui : Mokslo studija/ atsakingasis redaktorius Gintaras Šapoka. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. 613 p. asmeninis įnašas 3,57aut. Lanko. ISBN 9789955195597.
 • M.Maksimaitis K.Miliauskaitė G.Šapoka. Valstybės ir teisės problemos lietuvių išeivijos publikacijose (1944-1990). Monografija. –Vilnius:Mykolo Romerio universitetas. 2011. SBN 978-9955-19-385-2