Įmonių teisė

Įmonių veikloje ir akcininkų santykiuose teisinių problemų iškyla visada, tačiau jų yra ženkliai mažiau ir jos netrikdo įmonės veiklos, jei įmonės akcininkai ir vadovai prieš pradėdami veiklą kreipėsi į kvalifikuotus advokatus ir teisingai pasirengė iššūkiams dar iki jų atsiradimo.

Įmonių teisė yra labai plati, tai yra nuo konsultacijos, teisinių nuomonių rengimas, dokumentų parengimas prieš pradedant verslą, steigiant, įsigyjant, struktūrizuojant įmones iki konsultavimo įmonių veiklos klausimais, įmonės dokumentų rengimo, teisminių ginčų su įmonės kontrahentais, partneriais, oponentais iki įmonės pabaigos likviduojant įmonę. Įmonės veikloje susiduriama su įvairiomis situacijomis, kurias reglamentuoja skirtingų teisės šakų normos. Sudarant ir vykdant sutartis reikalingos prievolių teisės, registruojant prekės ženklus – intelektinės teisės, santykiuose su darbuotojais ir profesinėmis sąjungomis – darbo teisės, planuojant įmonės veiklą – mokesčių teisės žinios. Taigi įmonių teisės specialistas privalo būti visapusiškas ir pasirengęs suteikti konsultaciją klientui ne tik įmonių teisės, tačiau ir kitose susijusiose teisės srityse. Jis privalo žvelgti ir giliau, numatyti, kas atsitiks po metų ar po dviejų, jei klientas šiandien vadovausis teikiamomis konsultacijomis.

Teikdami konsultacijas įmonių teisės srityje mes vadovaujamės principu, kad reikia parengti ir sumodeliuoti tokią teisinę situaciją, kad ginčas iš viso nekiltų ir nebūtų pagrindo pereiti į teisminius ginčus, o jei vis dėl to tektų ginčytis teisme, jų baigtis būtų akivaizdi – palanki mūsų klientui.

Mūsų teikiamos paslaugos:

  • Teikiame konsultacijas steigiant, reorganizuojant, pertvarkant, atskiriant įmones.
  • Atliekame įmonės veiklos patikrinimus prieš įsigijimą, rengiame sutartis ir atstovaujame derybose įsigyjant įmones.
  • Konsultuojame ir rengiame akcininkų sutartis.
  • Atstovaujame teisminiuose ginčuose tarp įmonės akcininkų ginčuose dėl įmonės veiklos.
  • Atstovaujame teisminiuose ginčuose tarp įmonės ir trečiųjų asmenų, valstybės, mokesčių inspekcijos ir t.t.

Naujienos

Mūsų pagrindinis tikslas – teisiškai saugus ir patenkintas klientas.