Privataus ir viešojo sektorių partnerystė

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė – tai viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas, sudarantis sąlygas pritraukti privataus kapitalo investicijas viešojo sektoriaus poreikiams tenkinti. Šiuo metu egzistuojanti Lietuvos Respublikos teisinė bazė sudaro sąlygas taikyti šias partnerystės formas: koncesiją, valdžios ir privataus subjektų partnerystę, mišraus kapitalo įmonių steigimą.

Atsižvelgiant į tai, vis daugiau valstybės / savivaldybės institucijų rengia ir įgyvendina viešojo ir privataus subjektų partnerystės projektus, o privatūs subjektai vis labiau panaudoja savo gebėjimus ir patirtį šioje srityje. Daugiausia viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarčių įgyvendinama kultūros, sporto, laisvalaikio leidimo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros srityje ir atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo srityje bei energetikos srityje.
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų sėkmė iš esmės priklauso nuo šalių sugebėjimo kiekvienu konkrečiu atveju tinkamai įvertinti šios partnerystės taikymo efektyvumą, pasirinkti teisingą formą bei tinkamai įforminti visus dokumentus. Atsižvelgiant į tai teikiame teisines konsultacijas viešojo ir privataus sektoriaus atstovams, planuojantiems ar vykdantiems viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektus. Mūsų kontoros suteiktos efektyvios, greitos konsultacijos viešojo ir privataus sektoriaus klientams ne kartą užtikrino sėkmingą viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę.


Mūsų teikiamos paslaugos:

  • Konsultuojame viešojo ir privataus sektoriaus subjektus rengiant koncesijos sutartis (rengiant pretenzijas ar atsakymus į pretenzijas).
  • Konsultuojame viešojo ir privataus sektoriaus subjektus koncesijos sutarčių vykdymo klausimais.
  • Konsultuojame privataus sektoriaus subjektus paraiškų ir pasiūlymų rengimo klausimais.
  • Konsultuojame steigiant mišraus kapitalo įmones
  • Atstovaujame viešojo ir privataus sektoriaus subjektus derybų metu ir teismuose.

  • Konsultuojame viešojo ir privataus sektoriaus subjektus rengiant koncesijos sutartis (rengiant pretenzijas ar atsakymus į pretenzijas).
  • Konsultuojame viešojo ir privataus sektoriaus subjektus koncesijos sutarčių vykdymo klausimais.
  • Konsultuojame privataus sektoriaus subjektus paraiškų ir pasiūlymų rengimo klausimais.
  • Konsultuojame steigiant mišraus kapitalo įmones
  • Atstovaujame viešojo ir privataus sektoriaus subjektus derybų metu ir teismuose.

Naujienos

Mūsų pagrindinis tikslas – teisiškai saugus ir patenkintas klientas.